Duurzaamheid

Dat we werk moeten maken van een duurzame samenleving, daar zijn we met zijn allen inmiddels van overtuigd. De vraag is hoe we die overtuiging in ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk, in daden kunnen omzetten.

Wat betreft duurzaamheid heeft het hotel de afgelopen jaren een aantal forse stappen gezet. Met de presentatie van onze duurzaamheidsplannen voor de periode 2010-2011 willen we laten zien dat we van duurzaamheid een speerpunt hebben gemaakt in onze bedrijfsvoering.

Als wij het hebben over duurzaamheid, dan gebruiken wij dat begrip in de brede zin van woord. We praten dan over het milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en Fair Trade, kortom over ecologische en sociale duurzaamheid. Op al deze gebieden nemen we het initiatief, en proberen we een voorbeeld te stellen binnen de keten van hospitality, luchtvaart en transport waarvan wij onderdeel uitmaken.

Als onze duurzame activiteiten vatten wij samen onder het motto ‘Duurzaamheid’. Daaronder vallen niet alleen de nieuwe producten ‘Green & Fair Trade Floor’, ‘Green Meeting’ en ‘Green Mobility’. In de periode 2010-2011 intensiveerden we ook onze inspanningen op het gebied van de bedrijfsvoering, het medewerkersbeleid, de afspraken met leveranciers, de voorlichting aan gasten (kwart miljoen per jaar) en de samenwerking met partners in de keten.

Onze Strategie

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid baseren we op drie principes: reductie, eerlijkheid en samenwerking.

Reductie betreft onder meer het verminderen van waterverbruik, energieverbruik en transport. Dit laatste doen we door zoveel mogelijk lokale producten in te kopen.

Eerlijkheid vertalen we naar een open personeelsbeleid en eerlijke internationale handel (Fair Trade).

Samenwerking zoeken we met onze gasten, leveranciers, Amsterdam Airport Schiphol en collega-hotels in de regio Schiphol.