Het hotel is zich bewust van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn daarin heel actief. Daarnaast zit innovatie in onze genen. Die combinatie heeft ons ertoe geïnspireerd onze gasten een aantal duurzame mobiliteitsmogelijkheden aan te bieden.

We willen u graag laten kennis maken met aantrekkelijke alternatieve vervoermiddelen die het milieu het minst belasten.